Kollaasi_kesa

Syötteen keskusvaraamon varausehdot

Syötteen keskusvaraamo noudattaa majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tehtyjen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

Mikäli olet varannut Hotelli Iso-Syötteen hotellihuoneen, Kelomökin, Tunturimökin, Aurora-, Karhunpesä-, Kotkanpesä- tai Feeniks-sviitin, tarkista niitä koskevat varausehdot alta.

Varaus- ja maksuehdot
Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).
Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Asiakkaan tulee maksaa vähintään ennakkomaksu (30 % majoituskohteen vuokrahinnasta) tai maksu kokonaisuudessaan sekä toimitusmaksu 16 € varauksen yhteydessä. Maksutapoina ovat verkkopankki tai luottokortti (Visa ja Mastercard). Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 6 (kuusi) viikkoa ennen oleskelun alkua, ennakkomaksua ei peritä erikseen, vaan varauksen maksu on suoritettava kokonaisuudessaan varauksen teon yhteydessä. Maksun suorittamisen jälkeen asiakkaan tulee palata maksupalvelusta takaisin varausjärjestelmään, jotta varaus vahvistuu. Varausvahvistus ja mahdollinen loppulasku lähetetään asiakkaan varausvaiheessa ilmoittamaan sähköpostiin välittömästi varauksen tekemisen jälkeen.

Varauksen voi tehdä myös Syötteen keskusvaraamon toimistossa tai puhelinmyynnissä, jonka jälkeen Syötteen keskusvaraamo lähettää asiakkaalle varausvahvistuksen ja laskun postitse tai sähköpostilla. Ennakko- ja loppumaksu tulee maksaa laskussa mainittuun eräpäivään mennessä, ennen loman alkua. Jos varaus tehdään myöhemmin kuin 6 (kuusi) viikkoa ennen oleskelun alkua, ennakkomaksua ei peritä erikseen. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Kaikkiin varauksiin lisätään 16 € toimitusmaksu. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varausvahvistusviestissä on majoituskohteen huoltajan nimi ja yhteystiedot sekä ajo-ohje avainten luovutuspaikkaan ja majoituskohteeseen. Majoituskohteen avain luovutetaan asiakkaalle maksukuittia vastaan. Jos asiakas on tehnyt varauksen matkatoimiston kautta, hänen on luovutettava matkatoimiston varausvahvistus.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen
Peruutus on  tehtävä puhelimitse tai kirjallisesti: kirjeellä osoitteeseen Syötteen keskusvaraamo, Romekievarintie 2, 93280 Syöte tai sähköpostilla osoitteeseen keskusvaraamo@syote.fi Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Syötteen keskusvaraamoon. Myyntipalvelun aukioloajan ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.
Jos asiakas peruuttaa varauksensa

 • 28 päivää ennen varauksen alkamista, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä peruutusmaksulla 30 € ja toimitusmaksulla 16 €
 • myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen oleskelun alkamista, pidätetään 30 % varauksen kokonaishinnasta sekä toimitusmaksu 16 €
 • Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 päivää ennen varauksen alkamista tai asiakas ei ilmoita Syötteen keskusvaraamolle ennen varauksen alkamista siitä, ettei hän käytä varaamiaan palveluja, on Syötteen keskusvaraamolla oikeus periä varauksen koko hinta. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
 • Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta.

Mikäli varaus peruutetaan ennen palvelun alkamista, mutta varauksen teon jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut asiakkaalle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta takaisin vähennettynä toimistokulut 100 € sekä 16 € toimitusmaksu. Kyseisissä tapauksissa korvausta maksetusta palvelusta voi hakea mahdollisen matkavakuutuksen kautta.

Tapahtumasta on ilmoitettava palveluntarjoajalle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys esim. lääkärintodistus. Mikäli peruutus tapahtuu majoituskohteen vuokrauksen jo alettua, ei palvelun kokonaishintaa palauteta.

Varauksen muutosehdot
Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Syötteen keskusvaramolla oikeus veloittaa tästä aiheutuvina muutoskuluina 30 €. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Syötteen keskusvaraamon oikeus peruuttaa varaus
Mikäli asiakas ei hoida maksuja määräpäivään mennessä, Syötteen keskusvaraamolla on oikeus perua varaus. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), Syötteen keskusvaraamo voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa suoritukset takaisin. Syötteen keskusvaraamon vastuu rajoittuu vain asiakkaan maksaman summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Mahdollisuuksiensa mukaan Syötteen keskusvaraamo voi tarjota varauksen vaihtamista toiseen majoituskohteeseen. Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Oleskelu kohteessa
Majoitusvuorokausi alkaa klo 16:00 ja päättyy klo 12:00. Osassa majoituskohteista majoitusvuorokausi alkaa sunnuntaisin klo 18:00 ja päättyy klo 15:00. Saapumis- ja lähtöajat tulee aina tarkistaa varausvahvistuksen mukana tulevasta kohdekohtaisesta ohjeesta. Majoituskohteen avaimet luovutetaan asiakkaalle ohjeen mukaisessa avaimennoutopaikassa. Mikäli asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan poikkeuksellista tuloaikaansa, Syötteen keskusvaraamo ei voi taata avainten luovutusta. Käytettävissä on yksi avain/majoituskohde. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa varausvahvistuksessa saamansa ohjeet ja toimia niiden mukaan.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Muut hintaan sisältyvät asiat ilmenevät kohdekohtaisesta ohjeesta. Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ellei kohdekohtaisessa ohjeessa toisin mainita. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi varata lisämaksusta.

Majoituskohde luovutetaan asiakkaan käyttöön siivottuna. Majoituskohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Varausvahvistuksen mukana tulleessa kohdekohtaisessa ohjeessa on mainittu sisältyykö loppusiivous varatun majoituskohteen vuokrahintaan. Mikäli loppusiivous ei sisälly hintaan, asiakas huolehtii itse majoituskohteen loppusiivouksesta tai hän voi tilata lisämaksullisen loppusiivouksen. Tilattuun loppusiivoukseen tai majoituskohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut paikoilleen.

Henkilömäärä
Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin varausvahvistuksessa on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö majoitustarkoitukseen majoituskohteen tontilla on kielletty.

Vahinkojen korvaukset ja häiriön tuottaminen
Varaaja on velvollinen korvaamaan majoitusajankohdan aikana majoituskohteelle tai sen irtaimistolle tahallisesti tai
tahattomasti aiheutuneet vahingot. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava majoituskohteen huoltajalle tai Syötteen keskusvaraamon toimistoon p. 08 823 400 ma-pe 9-17, sähköpostitse keskusvaraamo@syote.fi. Mikäli asiakas ei Syötteen keskusvaraamon tai sen edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on Syötteen keskusvaraamolla tai sen edustajalla oikeus purkaa asiakkaan tekemä varaus välittömästi. Kaikista yllämainituista toimenpiteistä aiheutuvat kulut laskutetaan varaajalta.

Ylivoimainen este
Syötteen keskusvaraamo ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen ennen oleskelua tai oleskelun aikana tapahtuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä (esim. luonnonilmiöt, poikkeuksellinen sää, poliittiset tai uskonnolliset seikat, leväesiintymät tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset) jota Syötteen keskusvaraamo tai apuna käytetty elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Syötteen keskusvaraamo ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset
Älä anna lomasi mennä pilalle sellaisen puutteen tai pikkuvian vuoksi, jonka huoltaja voi korjata. Kaikki majoituskohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi paikan päällä kohteen huoltohenkilölle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Syötteen keskusvaraamon toimistoon p. 08 823 400 ma-pe 9-17 tai sähköpostitse keskusvaraamo@syote.fi Mikäli asia ei tule vieläkään korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Syötteen keskusvaraamolle viipymättä lomalta palattuaan. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista kohteen huoltohenkilöön tai Syötteen keskusvaraamoon, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja Syötteen keskusvaraamo eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajanvalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Virheellinen hintatieto
Virheellinen hintatieto ei sido Syötteen keskusvaraamoa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

 

Erityisehdot: Hotelli Iso-Syötteen majoituskohteet

Varaus- ja maksuehdot

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).
Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Asiakkaan tulee maksaa maksu kokonaisuudessaan sekä toimitusmaksu 16 € varauksen teon yhteydessä. Maksutapoina ovat verkkopankki tai luottokortti (Visa ja Mastercard). Maksun suorittamisen jälkeen asiakkaan tulee palata maksupalvelusta takaisin varausjärjestelmään, jotta varaus vahvistuu. Varausvahvistus lähetetään asiakkaan varausvaiheessa ilmoittamaan sähköpostiin välittömästi varauksen tekemisen jälkeen.

Varauksen voi tehdä myös Syötteen keskusvaraamon toimistossa tai puhelinmyynnissä, jonka jälkeen Syötteen keskusvaraamo lähettää asiakkaalle varausvahvistuksen ja laskun postitse tai sähköpostilla. Maksu tulee maksaa kokonaisuudessaan heti.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä puhelimitse tai kirjallisesti: kirjeellä osoitteeseen Syötteen keskusvaraamo, Romekievarintie 2, 93280 Syöte tai sähköpostilla osoitteeseen keskusvaraamo@syote.fi

Poro Standard ja Star Superior huoneet sekä Kelomökit ja Tunturimökit

majoitusajankohta: Talvi ja kevät 1.12.-1.5.

 • Mikäli varaus perutaan viimeistään 30 vrk ennen saapumispäivää, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä 10 € peruutuskululla ja 16 € toimitusmaksulla
 • Mikäli varaus perutaan tai sitä muutetaan myöhemmin tai asiakas ei saavu paikalle, maksettua summaa ei palauteta

majoitusajankohta: Kesä ja syksy 1.6.-30.11.

 • Mikäli varaus perutaan viimeistään 2 vrk ennen saapumispäivää, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä 10 € peruutuskululla ja 16 € toimitusmaksulla
 • Mikäli varaus perutaan tai sitä muutetaan myöhemmin tai asiakas ei saavu paikalle, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä ensimmäisen yön hinnalla ja 16 € toimistusmaksulla

Aurora-sviitit

majoitusajankohta: Talvi ja kevät 1.12.-1.5.
 • Mikäli varaus perutaan viimeistään 30 vrk ennen saapumispäivää, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä 40 € peruutuskululla ja 16 € toimitusmaksulla
 • Mikäli varaus perutaan tai sitä muutetaan myöhemmin tai asiakas ei saavu paikalle, maksettua summaa ei palauteta

majoitusajankohta: Kesä ja syksy 1.6.-30.11.

 • Mikäli varaus perutaan viimeistään 2 vrk ennen saapumispäivää, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä 40 € peruutuskululla ja 16 € toimitusmaksulla
 • Mikäli varaus perutaan tai sitä muutetaan myöhemmin tai asiakas ei saavu paikalle, palautetaan maksettu suoritus vähennettynä ensimmäisen yön hinnalla ja 16 € toimistusmaksulla

Kotkanpesä-, Karhunpesä- ja Feeniks-sviitti

 • Ei peruutusoikeutta
 • Mikäli varaus perutaan tai asiakas ei saavu paikalle, maksettua summaa ei palauteta

« Takaisin  

 Saapumispäivä Lähtöpäivä
Henkilömäärä
Valitse majoitustyyppi
Hotellit
Paritalot
Vain vapaat
Mökit
Rivitalot

Tarkennettu haku »

Syötteen keskusvaraamo
Puhelin: (08) 823 400
Sähköposti: keskusvaraamo@syote.fi


Ajankohtaista

Myyntipalvelumme aukioloajat

Tarkista täältä ajankohtaiset aukioloaikamme!

Lue lisää »
Koronatiedote

Koronatilanteen vaikutukset majoitusvarauksiin

Lue lisää »
Kämmekän alkukauden tarjous

Kaikkiin syksyn varauksiin 1 lisävrk veloituksetta!

Lue lisää »

Arkisto »